GROPAT E SARAJIT MBILLEN ME LULE

0

Gjatë fushatave parazgjedhore premtohen fusha e male dhe harrohet pastaj vënia në jetë e tyre.  Disa qytetarë të Komunës së Sarajit duke parë që pushteti komunal nuk i ka sanuar gropat që gjenden nëpër rrugët komunës, kanë vendosur që në të njëjtat të mbjellin lule.

Kjo ishte një akt simbolik për të senzibilizuar opinionin publikdhe pushtetin komunal që të bëjë në të ardhmen sanimin e këtyre gropave të cilat me të vërtetë janë problëem për banorët e Sarajit.

Shpërndaje

Rreth Autorit

Leave A Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Bitte die Buchstaben des captcha Bildes im Eingabefeld eintippen

© 2014 faktinews.com ⎢ Powred by: newonline.ch